foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0 532 540 03 89
info@zirvekarot.com

ZİRVE KAROT

Beton Delme Kesme Sistemleri

Kullanıcı Oyu:  / 2
En KötüEn İyi 

KAROT NEDİR ?

Sunum 1 : Karot kelimesi İngilizce, de HAVUÇ kelimesine karşılık gelmektedir.

Karot ile ilgili çalışmalar  ilk olarak  Almanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanlar betondan numune almak  için  araştırmalar sonucunda, şimdilerde karot makineleri olarak adlandırdığımız  makineyi  icat etmişlerdir.

 

Hiçbir şekilde  darbe vermeden, demir donatılı ve donatısız  zeminde, 45º- 90º lık açılarla , Q20 çap  Q700 çap arası, 600 cm derinliğe kadar delim yapılabilmektedir.

Sonuç itibariyle karot kelimesi denince, akla ilk gelen sözlük anlamı beton delme, beton kesme makineleri ve uygulamaları akla gelmektedir.

Sunum 2 : Karot kelimesi İngilizce'de havuç kelimesine karşılık gelmektedir. Kavram olarak Core Drill olarak adlandırılır.

 İlk karot alma makinesi 1864’de İsviçre’li bir mühendis tarafından yapılırken, bugünkü sondaj makinelerinin çalışma prensibini ortaya koyan, ilk karot alma makinesi İsveç’li maden mühendisi Craelius tarafından 1885 yılında yapılmıştır. Bu makine ile, betonu silindir şeklinde delerek, silindir içerisinde kalan ve havuca benzeyen betonu çıkartmayı başarmışlardır.

Havuca benzemiş olmasından dolayı, havuç anlamına gelen, KAROT kelimesi ile adlandırılmıştır. Böylece, betonu silindir şeklinde delme işine KAROT, bu işi karot makineleri ile yapanlara da KAROTÇU ismi verilmiştir.

Silindir şeklinde betonun delinmesi, beraberinde beton binalarda ihtiyaç duyulan ve gibi işlerinde yapılmasına olanak sağlamıştır.

* Hiç bir deliği hesap etmeden yapılan inşaatlarda en çok kullanılan yöntemdir.

* Beton testi yapılması için yapılan uygulamadır.

NUMUNE ALIMI

Mevcut bir betonun karakteristik basınç dayanımının tespiti, en gerçekçi olarak, betondan karot numunesi alınıp bu numunenin serbest basınç deneyine tabi tutulmasıyla yapılabilmektedir. Ancak karot numunesi alımı mevcut yapıyı tahrip ettiğinden (özellikle bina türü yapılar için) en son tercih edilmesi gereken ve mutlaka bir inşaat mühendisi gözetiminde yapılması gereken bir yöntemdir.

Karot alımı, 1999 Marmara depreminden sonra, hasarlı yapıların onarım-güçlendirme projelerinin yapılma- sında yaygın olarak kullanılır olmuştur. Ancak bir çok durumda olduğu gibi; bu yöntemin kullanımında eksikliler ve hatalar görülmekte veya sonuçlar doğru değerlendirilememektedir.

Genel Esasları

Karot alımı, tahribatlı bir yöntemdir ve her koşulda yapıya zarar verir. Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı elemanlarının taşıma gücünü etkileme- yecek yerler seçilmelidir. Numune alımıyla ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Numune alımıyla oluşan boşlukların, yapı elema- nında önemli gerilme yığılmalarına yol açtığı unutulmamalıdır.
• Zarar vermektense karot alın- mamalı beton basınç dayanımı tahmini için başka yöntemlerden faydalanılmalıdır. (Ultrases testi, Schmidt beton çekici testi, vb.) Ancak bu tahri- batsız yöntemlerin tek başla- rına kullanıldıklarında %80’lere varan hatalar verebildikleri unutulmamalıdır.

• Kullanılacak karot bıçağı çapı;
- Numune alınacak betonun en büyük dane çapının üç katına eşit veya büyük olmalıdır.
- Alınan numunedeki maksimum dane çapının iki katına eşit veya büyük olmalıdır.

• Ø50mm karot bıçağı, en iri agrega çapından ve beton mukavemetinden eminsek kullanılmalıdır.

• Numune boyunu tayin ederken, karotun başlık yapı- lırken tıraşlanacağı göz önüne alınmalıdır. Standart basınç deneyine tabi tutulacak tıraşlanmış ve başlık yapılmış numunenin L/d oranı 1.0 ile 2.1 arasında olmalıdır.

• Numune boyu mümkün olduğunca çapın iki katı kadar olmalıdır. Numune boyu çaptan küçük olmamıdır.

• Donatı kesilmemelidir. Bu hususta azami dikkat sarf edilmelidir.

• 28 günden genç betonlardan numune alınmamalıdır.

• Dübel tutmayan veya tutmakta zorlanan betonlardan numune alınmamalı betonun bu durumu özenle not edilmelidir.

• Alınan numune yerinde incelenerek cinsi, yapısı, donatı içerip içermediği ve hasar durumu özenle kaydedilmelidir.

• Açılan delik, en kısa sürede düşük çökme değerli ve yüksek dozlu harçla veya özel rötresiz harçla kapatılmalıdır.

• Alınan numune, deneye tabi tutuluncaya kadar örse- lenmeden muhafaza edilmelidir.

• Numune mevcut nem oranını koruyacak şekilde sak- lanmalıdır. (Doymuş kireç çözeltisinde, talaş içinde, vb.)

• Numune en kısa sürede deneye tabi tutulmalıdır. Bu süre en az 24 saat olmalıdır.

• Numune, kesitine dik doğrultuda donatı içeriyorsa basınç deneyi için kullanılmaz.

• Numune, kesitine paralel doğrultuda donatı içe- riyorsa basınç deneyi için kullanılıp kullanılmayacağı mühendisin tecrübesine kalmıştır. İçinde donatı bulunan numuneler, donatı bulunmayana göre daha düşük dayanım verirler. Bu durum hesaplarda göz önünde bulundurulmalıdır.

• Su, betonu kesme anında ortaya çıkan parçaları çabuk temizleyecek tazyikte ayarlanmalıdır. Su şiddeti az olduğunda bıçak betona sıkışıp makinenin motorunun yanmasına sebep olabilir

• Numune alınacak mekandaki mevcut tesisata (elekt- rik, telefon, su,vb.) dikkat edilmelidir.

telefon whatsapp mail